Terms and Conditions

Условия за ползване на Афилиейт програмата на Nivo.bg

Споразумение

Като се регистрирате за партньор в Партньорската програма на Nivo.bg („Програма“), вие се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за ползване“).

Nivo.bg си запазва правото да актуализира и променя Условията за ползване от време на време без предизвестие. Всички нови функции, които допълват или подобряват текущата Програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, ще бъдат предмет на Общите условия. Продължаващото използване на Програмата след такива промени ще представлява вашето съгласие с такива промени.

Нарушаването на някое от условията по-долу ще доведе до прекратяване на Вашия акаунт и до отнемане на всички неизплатени комисионни на партньор, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия за акаунт

Трябва да сте навършили 18 години, за да сте част от тази програма.
Трябва да живеете в Съединените щати, за да станете филиал.
Трябва да си човек. Не са разрешени акаунти, регистрирани чрез „ботове“ или други автоматизирани методи.
Трябва да предоставите пълното си официално име, валиден имейл адрес и всякаква друга информация, поискана, за да завършите процеса на регистрация.
Вашето влизане може да се използва само от един човек – еднократно влизане, споделено от няколко души, не е разрешено.
Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и парола. Nivo.bg не може и няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети от неспазване на това задължение за сигурност.
Вие носите отговорност за цялото публикувано съдържание и дейност, която се случва във вашия акаунт.
Едно физическо или юридическо лице не може да поддържа повече от един акаунт.
Не можете да използвате Партньорската програма за незаконни или неразрешени цели. При използването на Услугата не трябва да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторско право).
Не можете да използвате Партньорската програма, за да печелите пари в собствените си продуктови акаунти на Nivo.bg.

Връзки/графики на вашия сайт, във вашите имейли или други комуникации

След като се регистрирате за Партньорската програма, ще ви бъде назначен уникален Партньорски код. Разрешено ви е да поставяте връзки, банери или други графики, които предоставяме с вашия партньорски код на вашия сайт, във вашите имейли или в други комуникации. Ще ви предоставим насоки, стилове на връзки и графични изображения, които да използвате при свързване към Nivo.bg. Можем да променим дизайна на произведението на изкуството по всяко време без предизвестие, но няма да променим размерите на изображенията без надлежно предизвестие.

За да позволим точно проследяване, отчитане и натрупване на такса за препоръка, ние ще ви предоставим специални формати на връзки, които да се използват във всички връзки между вашия сайт и Nivo.bg. Трябва да се уверите, че всяка от връзките между вашия сайт и Nivo.bg правилно използва такива специални формати за връзки. Връзките към Nivo.bg, поставени на вашия сайт по силата на това Споразумение и които правилно използват такива специални формати на връзки, се наричат ​​„Специални връзки“. Вие ще печелите такси за препоръчане само по отношение на продажбите на продукт на Nivo.bg, осъществявани директно чрез Специални връзки; ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на каквато и да е неуспех от ваша страна или някой, към когото препоръчате, да използва специални връзки или неправилно въведе вашия Партньорски код, включително до степента, в която този провал може да доведе до някакво намаляване на сумите, които иначе биха ви били изплатени съгласно настоящото споразумение.

Партньорските връзки трябва да сочат към страницата на продукта, който се популяризира.

Такси/комисионни и плащане за препоръка

За да може продажбата на продукт да отговаря на условията за получаване на такса за реферал, клиентът трябва да кликне върху специална връзка от вашия сайт, имейл или друга комуникация до https://nivo.bg и да завърши поръчка за продукт по време на тази сесия.

Ние ще плащаме комисионни само за връзки, които се проследяват и отчитат автоматично от нашите системи. Няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че е закупил или някой каже, че е въвел код за препоръка, ако не е проследен от нашата система. Ние можем да плащаме само комисионни за бизнес, генерирани чрез правилно форматирани специални връзки, които са били автоматично проследявани от нашите системи.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионни, спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг.

Плащанията започват само след като сте спечелили повече от $20 приход на партньор. Ако вашият партньорски акаунт никога не надхвърли прага от $20, вашите комисионни няма да бъдат реализирани или изплатени. Ние носим отговорност само за плащане на сметки, които са преминали прага от 50лв.

Идентифицирайте се като партньор на Nivo.bg

Нямате право да издавате прессъобщение по отношение на това Споразумение или вашето участие в Програмата; подобно действие може да доведе до прекратяване на участието ви в Програмата. Освен това не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да разкрасявате връзката между нас и вас, да кажете, че разработвате нашите продукти, да кажете, че сте част от Nivo.bg или да изразявате или намеквате каквато и да е връзка или принадлежност между нас и вас или друго лице или юридическо лице, освен ако това е изрично разрешено от това Споразумение (включително чрез изразяване или намекване, че подкрепяме, спонсорираме, подкрепяме или даряваме пари за всяка благотворителна организация или друга кауза).

Не можете да купувате продукти чрез вашите партньорски връзки за ваша собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наше собствено усмотрение) до удържане на таксите за препоръка и/или прекратяване на това Споразумение.

Схема на плащане

Докато текущата ви печалба от партньор е над $20, ще ви се плаща всеки месец. Ако не сте спечелили $20 от последното си плащане, ние ще ви платим следващия месец, след като сте прекрачили прага.

Определение на клиента

Клиентите, които купуват продукти чрез тази програма, ще се считат за наши клиенти. Съответно всички наши правила, политики и оперативни процедури по отношение на клиентски поръчки, обслужване на клиенти и продажби на продукти ще се прилагат за тези клиенти. Можем да променим нашите политики и оперативни процедури по всяко време. Например, ние ще определим цените, които да бъдат таксувани за продукти, продавани по тази програма, в съответствие с нашите собствени ценови политики. Цените и наличността на продуктите могат да варират от време на време. Тъй като промените в цените могат да засегнат продуктите, които сте посочили на сайта си, не трябва да показвате цените на продуктите на сайта си. Ние ще положим разумни търговски усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на всеки конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие ще носите цялата отговорност за развитието, работата и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт. Например вие ще носите единствено отговорност за:

– Техническата работа на вашия сайт и цялото свързано оборудване
– Гарантиране, че показването на специални връзки на вашия сайт не нарушава никакво споразумение между вас и трета страна (включително без ограничение всякакви ограничения или изисквания, поставени към вас от трета страна, която хоства вашия сайт)
– Точността, истинността и уместността на материалите, публикувани на вашия сайт (включително, наред с други неща, всички материали, свързани с продукта и всякаква информация, която включвате в или свързвате със специални връзки)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не нарушават или нарушават правата на трета страна (включително, например, авторски права, търговски марки, поверителност или други лични или права на собственост)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не са клеветнически или по друг начин незаконни
– Гарантиране, че вашият сайт разкрива точно и адекватно, чрез политика за поверителност или по друг начин, как събирате, използвате, съхранявате и разкривате данни, събрани от посетители, включително, когато е приложимо, че трети страни (включително рекламодатели) могат да обслужват съдържание и/ или реклами и събира информация директно от посетителите и може да поставя или разпознава бисквитки в браузърите на посетителите.

Спазване на законите

Като условие за вашето участие в Програмата, вие се съгласявате, че докато сте участник в Програмата, ще спазвате всички закони, наредби, правила, наредби, заповеди, лицензи, разрешения, решения, решения или други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас, независимо дали тези закони и т.н. са в сила сега или по-късно влизат в сила, докато сте участник в Програмата. Без да ограничавате горното задължение, вие се съгласявате, че като условие за вашето участие в Програмата ще спазвате всички приложими закони (федерални, щатски или други), които уреждат маркетинговия имейл, включително без ограничение, Закона за CAN-SPAM от 2003 г. и всички други закони за борба със спама.

Срок на Договора и Програмата

Срокът на това Споразумение ще започне след приемането от наша страна на вашето заявление за Програма и ще приключи, когато бъде прекратено от която и да е от страните. Вие или ние можем да прекратим това Споразумение по всяко време, със или без причина, като изпратим на другата страна писмено предизвестие за прекратяване. При прекратяване на това Споразумение по каквато и да е причина, вие незабавно ще преустановите използването и ще премахнете от вашия сайт всички връзки към https://nivo.bg, както и всички наши търговски марки, търговски облекла и лога, както и всички други материали предоставени от или от наше име на вас в съответствие с настоящото или във връзка с Програмата. Nivo.bg си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време. При прекратяване на програмата Nivo.bg ще изплати всички неизплатени приходи, натрупани над $20.

Прекратяване на договора

Nivo.bg, по свое собствено усмотрение, има право да спре или прекрати вашия акаунт и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на Програмата, или всяка друга услуга на Nivo.bg, по каквато и да е причина по всяко време