Отказ от поръчка или замяна

Имате право, в срок от 14 дни от получаването, да се откажете безусловно (изцяло или частично) от извършената и получена от Вас поръчка на сайта ни Nivo.bg , без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставката в случай, че сте избрали различен от стандартния ни начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.