Рекламация

В случай, че закупена стока от Nivo.bg, се окаже с производствен дефект, имате право да ни върнете стоката и ние да предприемем необходимите законови действия.
Рекламацията следва да бъде направена в двумесечен срок от откриване на несъответствието.

Какви са възможностите ви?
Можете да изберете някоя от възможностите:

– възстановяване на платена сума;
– заменяне на стоката с друга;
– отбив от цената или
– безплатно извършване на ремонт.

Връщането на закупена от традиционен магазин стока без дефект или след изтичане на 14-дневния срок при сделките от разстояние и извън търговски обект е въпрос единствено на добра търговска практика от страна на конкретния икономически оператор и не е нормативно уредено.

* Запазваме си правото да откажем рекламация, ако установим злоупотреба.

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас за уточняване на вариантите за рекламация: